Sekvesteritutkimukseen tarvitaan lisää näytteitä

Persialaisten ja exoticien sekvesteritutkimus on aktiivisesti käynnissä Lohen tutkimusryhmässä Helsingin yliopistossa. Vielä ei tutkimuksissa kuitenkaan ole saatu selkeää läpimurtoa. Tutkimuksessa on tällä hetkellä mukana (3.6.2015) näytteet 125:stä persialaisesta ja 28:sta exoticista, näistä sekvesteri on 18:lla persialaisella ja viidellä exoticilla.

Tutkija ja FT Saija Ahonen teki teki sekvesteriprojektissa koko perimän laajuisen assosiaatioanalyysin, jonka tarkoitus on paikantaa sairauteen liittyvä kromosomialue. Tässä tutkimuksessa oli mukana 19 sekvesterikissaa ja 14 tervettä kontrollikissaa. Tuloksena ei valitettavasti nähty selkeää sairauden assosiaatiota johonkin tiettyyn kromosomialueeseen, mikä todennäköisimmin johtuu liian pienestä näytemäärästä. Tutkimukseen kaivattaisiinkin nyt lisää näytteitä sekä sairaista että terveistä kissoista.

Tutkijat ovat edellämainitun assosiaatioanalyysin lisäksi sekvensoineet yhden sekvesterikissan koko perimän. Tätä aineistoa he pääsevät analysoimaan todennäköisimmin kesän jälkeen.

Tutkimuksesta aiemmin vastannut FT Saija Ahonen on siirtynyt työskentelemään Kanadaan uuteen tutkimusryhmään. Uutena tutkimusvastaavana on ELL Maria Kaukonen Lohen tutkimusryhmästä (Helsingin yliopisto), jolta myös tämän päivityksen tiedot on saatu.

Sekvesteri on kissoilla esiintyvä sarveiskalvon krooninen, kuolioinen rappeumamuutos. Se ilmaantuu tyypillisesti 2-7 vuoden iässä. Se on ikävä ja kivulias vaiva. Osallistu siis sinäkin tutkimukseen antamalla kissastasi näyte tutkimusryhmän käyttöön. Tarkemmat ohjeet löydät tästä lehdestä sivulta 4 tai kissangeenit.fi-sivulta.