Exoticin näkeminen herättää usein ihmisissä hämmennystä - se kun muistuttaa tuttua persialaista, mutta kissalta kuitenkin puuttuu sen tyypillinen tunnuspiirre eli pitkä turkki. Exoticin ja persialaisen ero onkin käytännössä vain turkin pituudessa, muuten ne jakavat saman rotustandardin.

Exotic on luonteeltaan ystävällinen ja rauhallinen, mutta vauhtia sillä tuntuu olevan aavistuksen enemmän kuin sisarrodullaan persialaisella. Exotic on leikkisä kissa, joka sopii erinomaisen hyvin sisäkissaksi. Sopuisana se tulee toimeen myös muiden rotujen kanssa.

Rakenteeltaan exotic on lyhyentanakka, keskisuuri tai suuri kooltaan ja vahva rakenteinen kissa. Pää on pyöreä, silmät suuret ja avoimet. Nenä on lyhyt ja leveä, korvat pienet ja pyöreäkärkiset. Jalat ovat matalat ja paksut, tassut vankat. Exoticin turkki on pehmeä, ylöspäin kohoneva ja hieman pitempi kuin esimerkiksi brittiläisellä lyhytkarvalla, mutta ei kuitenkaan niin pitkä, että turkki liehuisi - exotic siis poikkeaa hieman turkkinsa osalta muista lyhytkarvaroduista. Exoticin turkkikin vaatii säännöllistä hoitamista, mutta ei niin usein kuin persialaisen. 

Exoticeja on hyväksytty yli 300 eri väriä. Väriryhmiä ovat mm. yksiväriset, valkolaikut, tabbyt, hopeat, savut ja naamiovärit. Hyväksyttyjä silmän värejä ovat oranssit, siniset ja vihreät. Lisäksi valkoisille persialaisille hyväksytään eriväriset silmät, jolloin toinen silmistä on sininen ja toinen oranssa. Silmän väritys on riippuvainen kissan turkin värityksestä, joten tietyn värisillä kissoilla voi olla vain tietyn väriset silmät.

Exotic voi syntyä kahdesta exotic vanhemmasta tai exotic x persialainen risteytyksestä. Exoticille ei ole muuta hyväksyttyä roturisteytystä kuin persialainen. Vastoin yleistä luuloa, kahdesta pitkäkarvaisesta persialaisesta ei voi syntyä exoticeja, vaikka niiden suvussa esiintyisikin exoticeja.

Rotuna exotic on hyväksyttynä kaikissa organisaatioissa ja ne ovat keskenään rekisteröimiskelpoisia.

Persialaiskissat ry:n pentuvälityksestä voit löytää useamman katto-organisaation alle rekisteröityjä exotic pentuja.

Suomen Kissaliitto ry SRK rekisteröi kissat Eurooppalaisen kissojen kattojärjestön Federation Internationale Felinen (FIFe) ja Suomen Kissaliitto ry:n omien rekisteröinti-sääntöjen mukaan. SRK:ssa kasvattajan täytyy aloittaa pentujen rekisteröinti viimeistään kolmen kuukauden ikään mennessä. Yleensä pennulla on luovutettaessa olemassa jo SRK:n rekisterikirja (kuva oikealla).

The Cat Fanciers' Association, Inc (CFA) on amerikkalainen kissarekisteri. Kasvattaja tekee pentuerekisteröinnin, jolloin jokaiselle pennulle tulee blue tai yellow -slip, jolla pentu voidaan rekisteröidä yksilöllisesti. Näillä slipeillä voidaan pentu luovuttaa uuteen kotiinsa. Yksilöllisesti rekisteristeröidyllä pennulla on taas green slip (kuva vasemmalla). Ikärajaa rekisteröinnille ei ole. CFA:ta Suomessa edustaa Cat Fanciers of Finland ry (CFF).

The International Cat Association, Inc (TICA)
on uusin tulokas organisaatio Suomessa. Samoin kuin CFA:ssa, kasvattajan on ainoastaan tehtävä pentueen rekisteröinti ja yksilöllisestä rekisteröinnistä voi huolehtia omistaja..
TICA:a edustaa Alfa-Felis Kissayhdistys ry.

Kaikki Persialaiskissat ry:n kasvattajalistauksessa luetellut kasvattajat ovat rekisteröityneitä kasvattajia ja pentulistalla ilmoitetut pennut ovat rekisteröityjä tai rekisteröimiskelpoisia. Persialaiskissat ry suosittelee, että jokaisesta pennusta tehdään kirjallinen kauppasopimus.