Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 • Rekisterin nimi
  Persialaiskissat ry jäsenrekisteri
 • Rekisterinpitäjä
  Nimi: Persialaiskissat ry
  Verkkosivut: www.persialaiskissat.net
  Sähköposti: pj@persialaiskissat.net
  2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Tähän tarvittaessa henkilö, joka hoitaa rekisteriasiat ja johon voi ottaa yhteyttä.
  Nimi: Sari Hyttinen
  Sähköposti: osoitteet@persialaiskissat.net
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
  Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja ei anneta ulkopuolisille, vain lehden osoitetarrojen painamista varten paino saa käyttöön listan jäsenistä.
 • Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:
  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Lisätiedot (lehtitilaustiedot yms.)
 • Rekisterin tietolähteet
  Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.
 • Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle
 • Rekisterin suojauksen periaatteet
  1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
  2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Persialaiskissat ry:n omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa. Persialaiskissat ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
 • Rekisteritietojen korjaaminen
  Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.
 • Rekisteritietojen korjaaminen
  Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.