Vuosikokous 15.3.2018 Helsingissä

Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen

15.3.2018 klo 18.30 Mellunmäkeen Helsinkiin Laakavuorentie 1 kerhotilaan. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu !

Parkkipaikat (4h kiekkopaikka) Laakavuorentie 2 parkkipaikalla tai Laakavuorenkujalla.

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Hallitus