Vuosikokous 9.3.2019

Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen

9.3.2019 n. klo 13.00 Vantaan Tammistossa Showhau Centerissä, Nilsaksentie 2, Vantaa

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Hallitus