Persialaisten ja Exoticien Kasvatuksen Tavoiteohjelman (PER/EXO KTO) keskustelutilaisuus 10.1.2023

PER/EXO KTO työryhmä järjestää online keskustelutilaisuuden Persialaisten ja Exoticien Kasvatuksen Tavoiteohjelman ensimmäisestä versiosta tiistaina 10.1.2023 klo 19. Ilmoittautumiset peejii.yk@gmail.com. Lisätietoja löydät Facebook -ryhmästä: PER/EXO Kasvatuksen tavoiteohjelma

Persialaisten ja Exoticien Kasvatuksen Tavoiteohjelman ensimmäinen versio julkaistiin huhtikuussa 2022.  PER_EXO_KTO_1.0.pdf on ladattavissa Suomen Kissaliiton -sivuilta.

 

KTO on tarkoitettu työkaluksi PER/EXO kasvattajille ja tietopaketiksi rodusta kiinnostuneille

Kasvatuksen tavoiteohjelman tarkoituksena on kerätä yksiin kansiin mahdollisimman paljon tietoa rodusta; alkuperästä ja kasvatushistoriasta, kasvatuspohjan laajuudesta ja rodun yleisestä terveydentilasta Suomessa, sekä rodun kasvatuksen tavoitteista. KTO on arvokas tietolähde sekä rodun kasvattajille, että myös pennunostajille. Kasvattajille KTO antaa yleistietoa rodun nykytilasta, suosituksia jalostustavoitteista kasvatustyön pohjaksi, sekä ohjeistaa mitä seikkoja on hyvä huomioida rodun jalostusvalinnoissa. Pennunostajat ja rodusta kiinnostuneet puolestaan saavat luotettavaa tietoa rodun ominaisuuksista, luonteesta, yleisestä terveydestä sekä mahdollisista rodun ongelmista.

Eläinten hyvinvointilaki

KTO työn taustalla on tuleva eläinten hyvinvointilaki. Maa- ja metsätalousministeriön Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on pyytänyt rotujärjestöjä puuttumaan aiempaa tehokkaammin jalostuksen eläimille aiheuttamiin hyvinvointiongelmiin. Neuvottelukunta on kehottanut eläinten omistajia ja jalostusvalintoja tekeviä kasvattajia sekä järjestöjä asettamaan eläimen hyvinvoinnin ja terveyden aina etusijalle ulkomuotoon ja muihin rotutyypillisiin vaatimuksiin nähden. Suomen Kennelliitossa koirarotujen jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO) ovat yleisesti käytössä. Suomen Kissaliitto on antanut oman lausuntonsa uuteen eläinten hyvinvointilakiin ja esittänyt, että kaikki rotuyhdistykset ottavat tavoitteeksi oman rotunsa kasvatuksen tavoiteohjelman laatimisen.

Kissaliiton hyväksymät Kasvatuksen tavoiteohjelmat ovat tällä hetkellä saatavilla seuraaville kissaroduille: Norjalainen Metsäkissa, Itämainen lyhyt- ja pitkäkarva, Balineesi ja Siamilainen, Abessiinialainen ja Somali, Eurooppalainen, Pyha Birma, Burma, Venäjänsininen, Maine Coon, ja Persialainen ja Exotic.