Vuoden Kissa -säännöt

Persialaiskissat ry:n Vuoden Kissa – kilpailun säännöt

Osallistumisoikeus
Persialaiskissat ry:n Vuoden Kissa  -kilpailuun on osallistumisoikeus jokaisella Persialaiskissat ry:n kyseisen vuoden jäsenen omistamalla persialais- ja exotickissalla. Mikäli kissalla on useampi omistaja, tulee kaikkien omistajien olla Persialaiskissat ry:n jäseniä (joko varsinainen- tai perhejäsen), jotta kissa voi osallistua kilpailuun.

Osallistuminen kilpailuun
Aikuisten, kastraattien, nuorten ja veteraani -luokkien osallistuminen tapahtuu automaattisesti yhdistysten julkaisemista tuloksista. Vuoden Kissa-kilpailuun lasketaan mukaan vain kotimaiset tulokset. Huomioi, että varatuloksien määrää ei ole rajattu, eli niitä lasketaan tasapisteiden ollessa kyseessä mukaan paremmuusjärjestyksessä tulos kerrallaan kunnes piste-ero selviää. Varatulokseksi kelpaa vain kotimainen TP – tai KP-voitto.

Kasvattaja- ja siitosluokkiin osallistuminen tapahtuu automaattisesti. Persialaiskissat ry:n pistelaskija laskee kaikkien Suomessa näyttelyihin osallistuneiden kissojen tulokset.

Kilpailuluokat
Valitaan erikseen exoticeista ja persialaisista aikuinen, kastraatti ja nuori.
Näitä kilpailuluokkia varten lasketaan tuloksia FIFen alaisista näyttelyistä seuraavasti:

AIKUINEN: Viisi (5) varsinaista tulosta kansainvälisistä näyttelyistä + mahdolliset kotimaiset varatulokset.

KASTRAATTI: Viisi (5) varsinaista tulosta kansainvälisistä näyttelyistä + mahdolliset kotimaiset varatulokset.

NUORI: Kolme (3) varsinaista tulosta + mahdolliset kotimaiset varatulokset.
Nuoren valintaan lasketaan mukaan tuloksia sekä pentu- (näyttelyluokka 12 3-6kk) ja nuorten (näyttelyluokka 11 6-10kk) luokissa ansaituista tuloksista.

Valitaan yhteisesti exoticeista ja persialaisista veteraani. Tätä kilpailuluokkaa varten lasketaan tuloksia kotimaisista FIFen alaisista näytettelyistä seuraavasti:

VETERAANI: Kolme (3) varsinaista tulosta kansainvälisistä tai kansallisista näyttelyistä kotimaassa + lisäksi lasketaan varatuloksia kotimaisista tuloksista niin pitkälle kuin tuloksia löytyy (varatulosten määrää ei ole rajattu).

Lisäksi valitaan siitosuros, siitosnaaras ja kasvattaja.

SIITOSUROS JA SIITOSNAARAS
Siitoskissojen kaikkien suomalaisissa näyttelyissä käyneiden jälkeläisten tulokset lasketaan yhteen ja jaetaan tulosten lukumäärällä. Tulos pyöristetään neljän desimaalin tarkkuudella. Osallistumisoikeuden siitoskissaluokkaan saa yhdeksällä (9) tuloksella, joista korkeintaan kolme (3) saa olla samalta kissalta. Osallistumisoikeuteen oikeuttavista tuloksista kolme (3) pitää olla alle 2 vuotiaalta jälkeläiseltä.

KASVATTAJA
Kasvattajan kaikkien suomalaisissa näyttelyissä käyneiden jälkeläisten tulokset lasketaan yhteen ja jaetaan tulosten lukumäärällä. Tulos pyöristetään neljän desimaalin tarkkuudella. Osallistumisoikeuden kasvattajaluokkaan saa viidellätoista (15) tuloksella, joista korkeintaan kolme (3) saa olla samalta kissalta. Osallistumisoikeuteen oikeuttavista tuloksista viisi (5) pitää olla alle 2 vuotiaalta jälkeläiseltä.

Tuloksista saatavat pistemäärät
BIS 130 pistettä
TP 110 pistettä
VP 100 pistettä
CACE/CAPE/KM 97 pistettä
CAGCIP/CACPIB 96 pistettä
CACIB/CAPIB 95 pistettä
CAC/CAP 93 pistettä
Excellent 1 (EX1) 90 pistettä
Exellent (EX) 88 pistettä
Oikein hyvä (OH) 76 pistettä
Hyvä 61 pistettä
EVA, diskaus, värin muutos 0 pistettä

Veteraanien pistetaulukko
Kategorian paras veteraani 25 pistettä
1. paras (uros / naaras) 20 pistettä
2. paras (uros /naaras) 15 pistettä
3. paras (uros / naaras) 10 pistettä
4. paras (uros / naaras) 5 pistettä
5. paras (uros / naaras) 0 pistettä

Mikäli kissa on voittanut vuoden 2018 aikana World Winner tai Scandinavian Winner – arvonimen, saa kissa automaattisesti lisäksi kaksi (2) bonuspistettä voittamastaan arvonimestä varsinaisten pisteiden laskemisen yhteydessä.

Pisteiden laskenta:
Ensimmäiseksi lasketaan yhteen varsinaisten tuloksien pistemäärä. Mikäli varsinaisten tuloksien jälkeen on tasatulos, lasketaan mukaan mahdolliset varatulokset niin pitkälle kuin tuloksia löytyy. Mikäli varsinaisten ja kaikkien mahdollisten varatuloksien jälkeen ei ole syntynyt kissojen kesken eroa, jakavat kissat sijoituksen.

Hallituksella on päätösvalta epäselvien tuloksien hyväksymisen tai hylkäämisen suhteen.

Tuloksien julkaiseminen ja parhaiden palkinta:
Listaus Persialaiskissat ry:n parhaimmista kissoista julkaistaan jokaisen vuoden ensimmäisessä Persialaiskissa-jäsenlehdessä  ja Persialaiskissat ry:n kotisivuilla kevään aikana. Voittajakissat palkitaan Persialaiskissat ry hallituksen valitsemassa tilaisuudessa, mikäli kissan omistaja on kirjoittanut esittelytekstin kissastaan Persialaiskissa-jäsenlehteen.

Hallitus